διερράγην


διερράγην
я лопнул

Ancient Greek-Russian simple. 2014.